Marko Hakovirta: Yrittäjyys on asenne

Teksti ja kuva: Marko Hakovirta

Olen asunut Yhdysvalloissa lähes 10 vuotta ja käynyt läpi varsin mielenkiintoisen kokemuksen sen yhteiskunnasta sekä kulttuurista eritoten tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnankehityksen näkövinkkelistä. Mielestäni yrittäjyyden tai tarkemmin omaehtoisen yrittäjyyden kulttuuri on integroitu osa Yhdysvaltoja ja näkyy joka puolella toimintatavoissa, käyttäytymismalleissa ja prosesseissa.

Käytän tässä laajempaa määritelmää yrittäjyydestä, joka ei siis ole vain kyky löytää kaupallistamispotentiaaleja aiheita sekä organisoida resursseja kaupalliseen toiminnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Yrittäjyys onkin mielestäni laajempana käsitteenä paljon muuta ja itse asiassa amerikkalainen versio suomalaisesta sisusta!

Voima, jolla voi muuttaa positiotaan yhteiskunnassa
Kun analysoidaan amerikkalaista yhteiskuntaa, on muistettava aina sen muodostumisen historia. Yhdysvallat on hyvin monikulttuurinen maa, jonka pohjana oli paljolti brittiläinen kolonialistinen tausta. Monesti Yhdysvalloista puhutaan monikulttuurisena sulatusuunina, mutta todellisuudessa kyseessä on mielestäni melkein “sillisalaatti”, jossa on sosiaaliluokka, etnisyys, puolue- ja uskontorajat. Myös uralla ja positiolla on varsin voimakas merkitys siihen, miten yksilö positioituu tässä monimutkaisessa yhteiskunnallisessa matriisissa. Kaiken tämän lisäksi maantieteelliset ja alueelliset erot ovat varsin suuret.

Tässä kontekstissa yhteinen nimittäjä ja kaiken läpäisevä lupaus yksilön paremmasta tulevaisuudesta on mielestäni omaehtoinen yrittäjyys. Sen voimalla voi muuttaa positiotaan yhteiskunnassa ja asemoitua uudelleen. Tämä yhteiskunnallinen järjestelmä luo todellisen yrittäjyyden insentiivin. Kapitalistinen talousjärjestelmä luo pohjan tähän järjestelmään sisältäen tietysti vapaat markkinat, jotka ovat avoimia kaikille yksilön asemasta riippumatta ja joustavat työmarkkinat, jotka takaavat sosiaalisen liikkuvuuden.

Lue Marko Hakovirran ”Yrittäjyys on asenne” -artikkeli kokonaisuudessaan täältä.