Kotitalouskoneita ja elintasoa suomalaisille – Amerikkalainen koti -näyttely osana Yhdysvaltojen 1950-luvun kulttuuridiplomatiaa

Teksti: Maija Koskinen, kuvat: SAM 

Kulttuuridiplomatia korostui Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa kylmän sodan aikakaudella. 1950-luvulla sen painopiste oli Euroopassa. Kansainvälisellä kulttuuriviennillä Yhdysvallat pyrki vahvistamaan asemaansa demokraattisena vapaan maailman johtajana ja kommunismin torjujana.

Yhdysvaltojen kulttuuridiplomatia kiteytyi lauseeseen ”Telling America’s Story to the World”. Amerikan tarinaa kerrottiin maailmalle muun muassa sadoilla kiertonäyttelyillä, joita tähän tarkoitukseen tuotti erityisesti Museum of Modern Art (MoMA).

Yhdysvaltojen sodan jälkeisen Suomen-politiikan tavoitteena oli pitää Suomi riippumattomana suvereenina valtiona. Ottamalla huomioon Suomen geopoliittisen aseman ja YYA-sopimuksen Yhdysvallat tuki Suomen osallistumista kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pyrki edistämään Suomen läntisiä kauppa- ja kulttuurisuhteita.

Yhdysvaltain State Departmentin (ulkoministeriö) vuonna 1952 laatima uusi Suomea koskeva maasuunnitelma ja kulttuuriohjelma korostivat Suomen läntistä orientaatiota ja tieto- ja kulttuurivaihtoa. Suomalaisia kannustettiin säilyttämään kulttuurinen itsenäisyytensä, lisäämään ymmärrystään amerikkalaisesta elämäntavasta ja Yhdysvaltojen politiikasta ja rohkaistiin kommunismin vastaiseen taisteluun. Vahvistamalla kulttuurista näkyvyyttään Suomessa Yhdysvallat vastasi Neuvostoliiton esittämään haasteeseen; neuvostokulttuuri oli näkyvästi esillä täällä heti jatkosodan päätyttyä.

Suomella erityisasema Yhdysvaltojen agendalla
Maiden väliset ystävyysseurat olivat oleellinen osa aikakauden kulttuuridiplomatiaa. Ystävyysseurojen järjestämä kulttuuritoiminta tarjosi keinon ja tarvittaessa myös epäpoliittisen näyttämön ideologispoliittiselle viestinnälle. Amerikkalaiset pyrkivät valloittamaan suomalaisten ”hearts and minds” tekemällä yhteistyötä sekä 1943 perustetun Suomalais-Amerikkalainen Yhdistyksen (SAY) että laajemmin suomalaisen kulttuurikentän kanssa.

Taidehallissa vuonna 1953 nähty Amerikkalainen koti oli United States Information Agency USIA:n (Yhdysvaltojen tiedotuspalvelu) MoMA:lta tilaama kiertonäyttely. Suomessa sen järjestelyistä vastasivat United States Information Service-tiedotustoimisto USIS Helsinki ja SAY, jonka kymmenvuotisjuhlien kohokohta näyttely oli.

Suomen erityisasemasta Yhdysvaltojen poliittisella agendalla kertoi se, että Helsinki sai kunnian aloittaa näyttelyn Euroopan kiertueen. Näyttely oli myös vastavuoroinen; suomalainen taideteollisuus oli jo esittäytynyt Pohjois-Amerikassa 1950-luvun alussa.

Lue SAM Magazine 2/2019-lehdessä julkaistu artikkeli kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä (pdf).