Elina Lepomäki: Tiivis suhde Yhdysvaltoihin on tuonut lupauksen paremmasta huomisesta

Yhdysvaltain ja Euroopan suhteet rakentuivat maailmansotien jälkeen kolmelle tukipilarille: neuvostovallan
vastustamiselle, tiiviille kauppasuhteille sekä päättäjäeliitin henkilökohtaisille suhteille. Yhdysvaltojen liittovaltio syntyi Euroopasta tulleesta muuttoliikkeestä, ja amerikkalaisten suhde Atlantin yli on ollut perinteisesti lämmin, joskaan ei koskaan ristiriidaton. Taloudelliset ja kulttuurilliset siteet ovat vahvat.

Vielä vuosisata sitten Yhdysvaltain ja Euroopan välejä määritti vahva henkilökohtaisen elämän yhteenkuuluvaisuuden tunne. Ulkomailla syntyneistä amerikkalaisista 93 prosenttia oli syntynyt Euroopassa vuonna 1850. Vuonna 1960 tuo osuus oli vielä 75 prosenttia. Sen sijaan vuonna 2000 osuus oli enää 15 prosenttia. Muutos on ollut huima puolessa vuosisadassa.

Vaikka oman menneisyyden tai perheen tarjoama kosketus Eurooppaan on uusilla sukupolvilla alhaisempi, on yhteisten arvojen merkitys sitäkin vahvempi.

Mitkä arvot sitovat meidät yhteen? Entä mitä Suomen tiivis suhde Yhdysvaltoihin on tuonut?
Lue Elina Lepomäen puheenvuoron kokonaisuudessaan tästä (pdf).

Teksti: Elina Lepomäki, kuva: Kristian Tervo