Organisaatio ja hallinto

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Organisaatio ja Hallinto

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM on Yhdysvaltojen ystävyysjärjestö. Toimintamme tarkoitus on syventää maidemme välisiä suhteita, kulttuurien vaihtoa, edistää nuorten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan tai työharjoitteluun USA:han. Lisäksi SAM toimii jäsenyhdistystensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. SAM on poliittisesti sitoutumaton ystävyysjärjestö, joka ei pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin.

Hallinto

Liittohallitus vastaa liiton tulevaisuuden suunnittelusta sekä toiminnan ohjaamisesta. Liittohallituksessa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6-10 jäsentä, jonka kokoonpanon valitsee liittokokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen puheenjohtaja Elina Lehtinen aloitti tehtävässään 26.10.2019.

Liittokokous pidetään vuosittain touko-lokakuussa. Liittokokouksessa jäsenyhdistykset ovat edustettuina jäsenmäärän suhteessa. Liittokokous valitsee joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtajiston.

Liittohallituksen kokoonpano 26.10.2019-
Puheenjohtaja: Elina Lehtinen
Varapuheenjohtajat: Jaakko Barsk (Tampere) ja Pirve Harakka (Helsinki)

Jasmin Granholm, Vaasa
Manolis Huuki, Turku
Kirsti Koistinen, Kuopio
Pauli Korpi-Tassi, Kokkola
Päivi Korpivaara, Jyväskylä
Heikki Kulju, Seinäjoki
Leena Mäkinen, Pori
Lasse Neuvonen, Joensuu
Siiri Nousiainen, Helsinki
Ari Okkonen, Oulu

Liittohallituksen toiminta

Liittohallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen taloudesta, tulevaisuuden suunnittelusta, strategiasta sekä Liiton hallinnosta. Lisäksi hallituksen tulee kehittää, ohjata ja tukea paikallisyhdistysten toimintaa sekä panna toimeen liittokokouksen päätökset.

Muut tehtävät:

  • Henkilöstöstrategia
  • Päättää ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä
  • Johtaa Liiton toimintaa liittokokouksen päätösten mukaisesti
  • Panna toimeen liittokokouksen päätökset ja valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat
  • Nimetä toimikuntia, työryhmiä ja lähettiläitä tarpeen mukaan
  • Käsitellä muita asioita tarpeen mukaan