SAM apurahasäätiö

Mahdollista suomalaisten nuorten kansainvälistyminen lähettämällä lahjakkaita nuoria stipendiaatilla USA:han.

Haluatko jättää oman legendan ja lahjoittaa stipendiaatin, jolla on pitkäkestoinen vaikutus Suomen kansainvälistymisessä?

Kymmenestä parhaasta yliopistosta kuusi on Yhdysvalloissa, kuitenkin vain marginaalisen pieni ryhmä suomalaisnuoria pääsee näihin opiskelemaan. Useimmiten esteenä on raha, opintojen rahoittaminen. Ulkomaan kokemuksella ei ainoastaan kartuteta tietoa ja taitoja vaan luodaan myös tärkeitä verkostoja, joista on hyötyä läpi elämän.

3-vuotisvisiomme: Vuonna 2021 SAM:in apurahasäätiö on 200 000 euroa vuodessa jakava rahoituskanava, jolla on selkeä rooli suomalaisten tulevaisuuden tekijöiden tunnistajana ja heidän kukoistuksensa mahdollistaja.

Lahjoittamalla apurahasäätiölle voit tehdä nuoren unelmasta totta ja varmistaa, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja pääsee mukaan verkostoihin, joissa päätökset tehdään. SAM säätiö ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Yhteyshenkilö:  

Missiomme on edistää lahjakkaiden tulevaisuuden rakentajien mahdollisuuksia päästä laajentamaan osaamistaan Yhdysvalloissa osana kansainvälistä verkostoa.

Apurahasäätiön hallituksen kokoonpano 11.1.2019: toimitusjohtaja Kristiina Helenius, asianajaja Kari Heliö, johtaja Juulia Kauste, KTM Kim Kuusi, professori Karl B. Lemström, professori Mikko Saikku ja professori Jari Multisilta. Säätiön puheenjohtajana toimi SAM:n puheenjohtaja Kristiina Helenius.