SAM apurahasäätiö

Mahdollista suomalaisten nuorten kansainvälistyminen lähettämällä lahjakkaita nuoria stipendiaatilla USA:han.

Haluatko jättää oman legendan ja lahjoittaa stipendiaatin, jolla on pitkäkestoinen vaikutus Suomen kansainvälistymisessä?

Kymmenestä parhaasta yliopistosta kahdeksan on Yhdysvalloissa, kuitenkin vain marginaalisen pieni ryhmä suomalaisnuoria pääsee näihin opiskelemaan. Useimmiten esteenä on raha, opintojen rahoittaminen. Ulkomaan kokemuksella ei ainoastaan kartuteta tietoa ja taitoja vaan luodaan myös tärkeitä verkostoja, joista on hyötyä läpi elämän.

3-vuotisvisiomme: Vuonna 2021 SAM:in apurahasäätiö on 200 000 euroa vuodessa jakava rahoituskanava, jolla on selkeä rooli suomalaisten tulevaisuuden tekijöiden tunnistajana ja heidän kukoistuksensa mahdollistaja.

Lahjoittamalla apurahasäätiölle voit tehdä nuoren unelmasta totta ja varmistaa, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja pääsee mukaan verkostoihin, joissa päätökset tehdään. SAM säätiö ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Yhteyshenkilö:  

Missiomme on edistää lahjakkaiden tulevaisuuden rakentajien mahdollisuuksia päästä laajentamaan osaamistaan Yhdysvalloissa osana kansainvälistä verkostoa.

Apurahasäätiön hallituksen kokoonpano 2021: Senior Advisor Mirva Anttila, asianajaja Kari Heliö ja johtaja Juulia Kauste, KTM ja Treasury Manager Henrik Työppönen. Säätiön puheenjohtajana toimi SAM:n puheenjohtaja Elina Lehtinen.

Säätiössä toimii hallituksen apuna apurahalautakunta, joka käsittelee apurahahakemukset ja tekee hallitukselle ehdotuksen apurahojen saajista. Apurahalautakunta hoitaa myös hallituksen sille osoittamat muut tehtävät.

Lisäksi apurahalautakunnan 2-vuotiskaudelle on valittu:
Kari Heliö: asianajaja, varatuomari, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy
Juulia Kauste: taidehistorioitsija
Kim Kuusi: säveltäjä, Teoston pj.
Mikko Saikku
: professori (humanistinen tiedekunta), Helsingin yliopisto
Vesa Puttonen: rahoituksen professori, Aalto-yliopisto

kuvassa: Henrik Ilvesmäki (vas.), Iida Tikka ja Antti Surma-aho lukuvuoden 2019 SAM apurahasäätiön stipendiaatteja.