Toimintasuunnitelmat

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2017

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAYL) on poliittisesti sitoutumaton Suomen ja Yhdysvaltain välinen ystävyysjärjestö, joka on perustettu 1.4.1943. SAYL toimii paikallisyhdistystensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

SAYL:lla on 41 itsenäistä paikallisyhdistystä Suomessa ja kaksi Yhdysvalloissa. Liitto kerää paikallisyhdistysten puolesta jäsenmaksut, joista noin 60 prosenttia pidätetään liitolle käytettäväksi jäsenyhdistyksiä tukevaan toimintaan ja keskimäärin 40 prosenttia tilitetään paikallisyhdistyksille palvelemaan paikallistoimintaa.

SAYL:n tehtävänä on vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltain välistä ystävyyttä ja toimia sillanrakentajana maiden välillä. Parhaiten se toteutuu mahdollistamalla nuorten vaihto-opiskelu, harjoittelu ja työnteko Yhdysvalloissa.

Vuosi 2017 on SAYL:n 74. toimintavuosi.

Tavoitteet

Painopiste

Mielenkiinto Yhdysvaltoja kohtaan on tällä hetkellä suurta. Erityisesti lisääntynyt kiinnostus näkyy kyselyinä SAYL:n tarjoamia kesätyö harjoittelupaikkoja kohtaan. Tämä tarjoaa SAYL:lle erinomaisen lähtökohdan nostaa profiiliaan, palvella jäseniään entistä paremmin ja kasvattaa jäsenmääräänsä.

Tällä hetkellä tarjoamme vuosittain noin 100 000 euron edestä stipendejä Yhdysvaltoihin. Olemme 70 toimintavuotemme aikana lähettäneet reilut 2 000 opiskelijaa ja kesätyöharjoittelijaa Yhdysvaltoihin. Vuositasolla tämä on tällä hetkellä viitisenkymmentä opiskelijaa. Tavoitteenamme on vähintään kaksinkertaistaa määrä seuraavan viiden vuoden aikana.

Mahdollisuudet kasvuun ovat hyvät. Vaikka ulkomaille opiskelemaan lähtevien suomalaisten määrä on ollut tasaisessa kasvussa sekä vaihto- että tutkinto-opiskelijoiden osalta, kohteena on entistä useammin Eurooppa ja ennen muuta Aasia. Yhdysvaltoihin lähtijöiden määrä on pysynyt lähes samana, vaikka viisi maailman kymmenestä parhaasta yliopistosta sijaitsee Yhdysvalloissa.

SAYL: n tavoitteena on tulla Suomen johtavaksi opiskelupaikkoja, stipendiaatteja ja kesätyöpaikkoja Yhdysvaltoihin välittäväksi keskukseksi ja tietolähteeksi .

Kehittämissuunnitelma

Uudella strategialla on kolme pilaria: paikallisyhdistysten voimauttaminen, ohjelmien selkiyttäminen ja SAYL:n brändin uusiminen sekä digitalisointi

  1. Paikallisyhdistysten voimauttaminen

Paikallisyhdistys on parhaimmillaan olohuoneen jatke ja kohtaamispaikka paikkakuntalaisille, joka mahdollistaa monenlaisen osallistumisen ja taitojen kartuttamisen. Toimintavuoden aikana vastuuhenkilöiden osaaminen ja paikallisyhdistysten suurimmat tarpeet kartoitetaan. Tämän pohjalle luodaan suunnitelma taitojen kehittämiseksi sekä jäsenistön osaamisen hyödyntämiseksi laaja-alisesti.

Tuemme muutosta luomalla konsepteja ja toimintamalleja, joita paikallisyhdistysten on helppo hyödyntää. Lisäämme yhteydenpitoa SAYL:n ja paikallisyhdistysten välillä tiedottamalla aktiivisesti kampanjoista ja tapahtumaideoista sekä jakamalla onnistumisia verraten parhaita käytäntöjä.

Yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja vierailee vuoden aikana mahdollisimman monissa paikallisyhdistyksissä.

  1. Ohjelmien selkiyttäminen

Voimavarat ohjataan ohjelmiin, joilla on parhaat kasvu- ja vaikuttamismahdollisuudet. Niiden ympärille rakennetaan hankkeita, jotka tukevat toisiaan. Esimerkiksi wisconsinilaisen turistikeskuksen SAYL:n kautta tarjoamille kesätyöpaikoille (Work and Travel –projekti) on voimakasta kysyntää, joten pyrimme laajentamaan toimintaa löytämällä muita vastaavia kumppaneita. Samalla terävöitämme markkinointiviestiä niin, että se tukee tavoitteita.

  1. Brändin uusiminen ja digitalisointi

Uudistamme brändin vastaamaan strategiaa, ja otamme käyttöön nykyaikaisia viestinnän työvälineitä. Näiden strategioiden toteutuksesta lisää alla.

Muu toiminta

Tilaisuudet ja tapahtumat

Paikallisyhdistysten vuosittain järjestämät noin 200 tilaisuutta ovat Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton toiminnan runko.

Kaikkien järjestettävien tilaisuuksien, kustannettavien julkaisujen ja aktiviteettien tavoitteena on lisätä Yhdysvaltain monimuotoisuuden ja monipuolisen amerikkalaisuuden tunnettavuutta sekä rekrytoida uusia jäseniä.

Seuraavia Amerikan Päiviä isännöi 10.-12.8.2017 Kokkolan Suomi-Amerikka Yhdistys. Päivien ohjelmassa on joka toinen vuosi järjestettävä SAYL:n liittokokous.

Liitolla on englanninkielisiä kieli- ja kulttuuripainotteisia päiväkoteja Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Verkostot

Nuorten Aikuisten Amerikka -verkosto NAME on vapaamuotoinen ryhmä, joka järjestää avoimia tilaisuuksia ja vierailuja pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Facebookissa toimiminen antaa NAME:lle hyvät mahdollisuudet tapahtumien kokoon kutsumiseen. Toteutuakseen ne vaativat hankkeesta innostuneita, sitoutuneita ihmisiä eri puolilla maata.

Laajennamme NAME:a yliopistokaupunkeihin eri puolille Suomea aktivoimalla entisiä Summer Work and Travel –ohjelmaan osallistuneita nuoria.

Suomessa asuu tällä hetkellä noin 6 000 amerikkalaista. He ovat käytännössä kaikki SAYL:n toiminnan ulkopuolella. Kannustamme paikallisyhdistyksiä verkostoitumaan paikkakunnilla asuviin amerikkalaisiin ja rekrytoimaan heitä mukaan toimintaa ja lisäämään aitoa kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

Koulu- ja nuoriso-ohjelmat

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan SAYL:n tehtäväksi antaman kolmannen asteen opiskelijoiden Yhdysvaltain kesätyöohjelman organisointi jatkuu. Vuosi 2017 on 20. vuosi kun SAYL lähettää kesätyöläisiä Yhdysvaltoihin. Tämä Summer Work and Travel -projekti toteutetaan yhteistyössä viisumisponsori ASSE International / ASPIRE Worldwiden ja Wisconsinissa toimivan Tommy Bartlett Inc:n kanssa. Yhteensä Yhdysvaltoihin Wisconsin Dellsiin lähtee palvelualan kesätöihin toukosyyskuuksi 40 suomalaista kolmannen asteen opiskelijaa. Ohjelman alumniverkosto kokoontuu kahdesti vuodessa ja sen toimintaa pyritään kehittämään entisestään.?

Vuodesta 1980 lähtien järjestetty lukiolaisten englanninkielinen USA-aiheinen kirjoituskilpailu yhteistyössä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön, opetushallituksen, Suomen Englanninopettajat ry:n sekä palkintoja lahjoittavien liikeyritysten kanssa jatkuu. Lukioiden englanninopettajat valitsevat tuhansien aineiden joukosta parhaat SAYL:n kahden tuomariston arvioitavaksi. Yrityskumppanina toimii Icelandair, joka lahjoittaa parhaalle kirjoittajalle lennot Yhdysvaltoihin sekä Yhdysvaltain suurlähetystö joka palkitsee muut voittajat kirjallisuudella.

Kielitestit

SAYL järjestää Suomessa kansainvälisiä englanninkielen SAT, ACT, GRE, CISA/CISM –kieli- ja tasotestejä, jotka pääosa amerikkalaisista yliopistoista edellyttää. Kielitesteihin osallistuu vuosittain yhteensä noin 600 henkilöä.

Apurahat

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton apurahasäätiö valitsee ja välittää toimintavuonna Björn Savén Finnish-American Scholarship -stipendin sekä American Scandinavian Foundationin ja Thanks to Scandinavian apurahat. Yhteensä se jakaa noin 100 000 euroa.

Matkailu

SAYL ideoi ja tarjoaa räätälöityjä, korkeatasoisia matkoja Yhdysvaltoihin yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Toteutamme tänä vuonna yhden korkeatasoisen teemamatkan. Facebookissa tehdyssä kyselyssä runsaat sata vastaajaa toivoivat joko musiikki- tai ruoka ja viini -aiheelle rakennettua matkaa.

Luottamuselimet

Toimeenpaneva liittohallitus, jonka puheenjohtajana toimii KTM Kristiina Helenius, kokoontuu 3-5 kertaa ja pitää lisäksi tarvittaessa sähköpostikokouksia. Liittovaltuusto kokoontuu kevätkokoukseen maalis-toukokuussa ja syyskokoukseen loka-joulukuussa. Neuvoa-antava valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Toimintavuoden aikana käynnistetään sääntöuudistus, jonka tarkoituksena on päivittää yhdistyksen tehtävä ja toimielimet vastaamaan nykytilannetta ja uutta strategiaa.

Tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jyri Heikkinen.

Liiton toimisto

Liiton henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja Lena Hartikainen ja projektipäällikkö Kirsi Rutonen. Kirjanpidosta ja maksuliikenteestä huolehtii Töölön Laskenta. Tarvittaessa palkataan ulkopuolista projektityövoimaa tai käytetään palkattomia työharjoittelijoita.

Tiedottaminen

Vahvistamme viestiä siitä, että jokainen jäsen tukee jäsenyydellään Suomen kansainvälistymistä ja on osaltaan tarjoamassa suomalaisille nuorille kesätyöpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia.

Luomme toimintavuoden aikana media- ja toimintaoppaan, joka jaetaan paikallisyhdistyksille. Se sisältää työkaluja ja vinkkejä siitä, miten paikallisyhdistykset voivat hyödyntää SAYL:n materiaaleja ja valmiita viestipohjia.

Uusimme kymmeniä vuosia vanhan jäsenrekisterin, että voimme palvella jäseniä paremmin ja tehokkaammin.

Lehti

Suomi-USA -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sen päätoimittajana toimii Liiton toiminnanjohtaja.

Lehdessä on Yhdysvallat-aiheisia asiantuntija-artikkeleita, haastatteluja ja matkareportaaseja suomeksi ja englanniksi. Jäsenyhdistyksiltä-sivuilla ja tapahtumakalenterissa julkaistavat paikallisyhdistysten uutiset ovat tärkeä osa lehden sisältöä.

Peruspainos on 9 000. Matkailun erikoisnumero joulukuussa käsittää 10 000 kappaletta. SAYL:n jäsenten ohella lehden saavat pääkirjastot, matkatoimistot, sadat yläasteen koulut, lukiot sekä korkeakoulut, muut ystävyysseurat, joukko toimittajia sekä eduskunta.

Vuodesta 2012 alkaen lehti on ilmestynyt myös kaikille avoimena sähköisenä näköispainoksena SAYL:n kotisivuilla. Tavoite on saada lehti sellaiseen digitaaliseen muotoon 2017 vuoden aikana, että artikkelien jakaminen sosiaalisessa mediassa mahdollistuu.

Suomi-USA –lehden painotyö, taitto, repro, postihuolinta ja sähköinen näköislehti ostetaan kilpailutuksen jälkeen Painotalo Plus Digital painotalolta.

Lehden toimitusneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Siihen kuuluvat ulkomaantoimittaja Mika Hentunen Yleisradiosta, lehdistövastaava Anne Laanti Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystöstä ja tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista sekä toimituksen edustajina Lena Hartikainen ja Kirsi Rutonen.

Uutiskirje

Neljännesvuosittain sähköpostitse lähetettävä Suomi-USA -uutiskirje tavoittaa yli 3 000 jäsentä tai muuta Amerikan-ystävää. Sähköinen uutiskirje ilmestyy Suomi-USA -lehden ilmestymisväleissä tammi-, maalis-, kesä- ja lokakuussa. Uutiskirjeessä on ajankohtaisia Yhdysvaltoihin liittyviä uutisia, linkkejä ja vinkkejä.

Otamme vuoden 2017 aikana käyttöön uuden sähköpostiviestinnän ratkaisun. Sen avulla voimme seurata, mitkä artikkelit kiinnostavat jäsenistöä, ja kehittää sisältöä ja markkinointia.

Kotisivut

Kotisivujen viestiä selkeytetään niin, että nuoriso-ohjelmat erottuvat painopisteenä ja paikallisyhdistysten tapahtumat on helpompi löytää. Blogimuotoinen America Calling –osio uusitaan. Jatkossa siihen kirjoittavat stipendin saaneet ja työharjoittelun osallistujat. Lisäämme blogiin ja lehteen ruokaosion.

Sivut käännetään englanniksi, jotta voimme palvella myös amerikkalaisia. Nettisivujen mainospaikkojen ja USA-hakemiston yritysmyynti jatkuu.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median käyttöä tehostetaan. Liiton henkilökunta päivittää säännöllisesti SAYL:n Facebooksivua, jolla on jo yli 2 080 jäsentä.

Muu viestintä

SAYL:n näkyvyyttä lisätään osallistumalla julkiseen keskusteluun Yhdysvaltoja ja nuorten kansainvälistämistä koskevissa asioissa.

Paikallisyhdistysten käyttöön tarkoitettujen kirjasten (Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä, Welcome to America –matkaopas, USA:n historiaa löytöretkistä 2000-luvulle –historiahaitari sekä Kalevala an Epic of Finland and Mankind) tuottamista jatketaan.

Brändi

Tiivistyvä yhteistyö suomalaisten nuorten kanssa antaa mahdollisuuden uudistaa ja nuorentaa SAYL:n brändiä ja päivittää sen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. SAYL on silta haaveiden ja toteutumisen välillä.

Etsimme yhteistyökumppania, joka tekisi brändiuudistuksen vapaaehtoistyönä, mutta varaudumme budjetissa mahdollisiin kuluihin.

Kumppanuudet

Yhteistyösuhteet, edunvalvonta sekä vaikuttaminen

Liitto jatkaa säännöllistä yhteistyötä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön ja Amerikka kirjaston kanssa. Suurlähettiläs Charles J. Adams Jr. on jakanut matkustuskalenterinsa SAYL:n toiminnanjohtajan kanssa ja tehnyt monia yhteisiä vierailuja paikallisyhdistyksiin. Sen lisäksi suurlähetystön konsulaatti, kulttuuri- ja lehdistöosasto, poliittinen sekä kaupallinen osasto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Niiden edustajat käyvät luennoimassa SAYL:n tilaisuuksissa, kirjoittavat Suomi-USA -lehteen ja toimittavat tarvittaessa USA-materiaalia Liiton käyttöön.

Yhdysvaltain maahantulo- ja viisumimääräykset ja niistä tuleva asiakaspalaute ovat jatkuvasti esillä. Taloudellista tukea SAYL ei Yhdysvaltain suurlähetystöltä saa.

Muita läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Amcham Finland, American Women’s Club Finland, Finnish American Club 1932, Finnish Hot Rod Association, Fulbright Center, Helsingin yliopiston PohjoisAmerikan tutkimuksen osasto, Siirtolaisuusinstituutti, Suomen Atlantti-Seura, Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto, Suomen intiaaniyhdistys, Ulkopoliittinen instituutti, Suomen ulkoasianministeriön Pohjois-Amerikan yksikkö, Yhdysvalloissa sijaitsevat Suomen-suurlähetystöt ja pääkonsulaattit sekä vaihto-oppilasjärjestöt.

Kumppanuus eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa näkyy organisaatiosta riippuen joko Suomi- USA –lehden asiantuntija-artikkeleina tai jäsentilaisuuksina SAYL:n omissa tiloissa tai koulujen, lukioiden, yliopistojen ja kansalais- ja työväenopistojen yksittäisinä tilaisuuksina ja pidempinä kursseina.

SAYL:lla on käytössä Yhdysvallat-asiantuntijoista muodostuva USA-puhujapooli, joka tarjoaa luennoitsijoita ja keskustelijoita paikallisyhdistysten tilaisuuksiin.

SAYL osallistuu 19.-22. tammikuuta Ystävyysseurojen liiton -yhteisosastolla Matka 2017–messuille fokuksena Dells kesätyö- ja apuraha-ohjelmien markkinointi.

SAYL Yhdysvalloissa

Paikallisyhdistykset Yhdysvalloissa sijaitsevat Upper Peninsula Michiganissa ja Lone Star Teksasissa. Michiganissa on suomen kielen opetusta lapsille ja aikuisille. Selvitämme vuoden 2017 aikana muita mahdollisia yhteistyökumppaneita Yhdysvalloista.

Lataa toimintakertomus ›