Toimintasuunnitelmat

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Toimintasuunnitelmat 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Hyväksytty liittokokouksessa 27.10.2018

TOIMINNAN TARKOITUS

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on poliittisesti sitoutumaton Suomen ja Yhdysvaltain välinen ystävyysjärjestö.

Liiton tehtävänä on vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltain välistä ystävyyttä ja toimia sillanrakentajana maiden välillä. Se toimii paikallisyhdistystensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

SAM toteuttaa tehtäväänsä strategiansa mukaisesti toisaalta mahdollistamalla suomalaisten nuorten vaihto-opiskelua, harjoittelua ja työntekoa Yhdysvalloissa ja toisaalta tukemalla paikallisyhdistysten toimintaa tarjoamalla niille ajankohtaista koulutusta, kansallisen tason ohjelmia ja hallinnollista apua. Liitto tukee omalta osaltaan paikallisyhdistyksiä edistämällä yhdistysten jäsenhankintaa.

Liittokokous 2018 edellytti, että jäsenmäärän lasku pysäytetään, jäsenmäärätavoite vuodelle 2019 on 5200 jäsentä (vuoden 2017 jäsenmäärä).

JUHLAVUOSI 2019

Vuosi 2019 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 76. toimintavuosi.

Suomen ja Yhdysvaltojen välisten diplomaattisuhteiden luomisesta tulee kuluneeksi sata vuotta. Merkkivuosi on SAM:in toiminnan painopiste.  Liitto toivoo voivansa tuoda amerikkalaisia asiantuntijavieraita Suomeen yhdessä eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmän kanssa ja rakentaa vierailujen ympärille näkemystä ja vuorovaikutusta lisäävää keskustelua. Merkkivuosi tarjoaa myös tilaisuuden teroittaa SAM:in nykyistä roolia kansainvälistäjänä.

Myös yleinen toimintaympäristö on omiaan tukemaan SAM:in toimintaa. Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapasivat kesällä 2018 Helsingissä, ja Yhdysvallat on vahvasti esillä suomalaisessa mediassa. Kiinnostus tarjoaa SAM:ille otollisen mahdollisuuden edistää tiedolle pohjautuvaa keskustelua ja ystävyystoimintaa.

VUODEN 2019 PÄÄTAVOITTEET

Voimakas sisäinen kehitystyö kantaa hedelmää. SAM aloittaa uuden toimintavuoden tunnetumpana ja dynaamisempana kuin vuosikausiin.

Vuoden 2019 päätavoitteina ovat järjestön vaikuttavuuden vahvistaminen,  suomalaisten Yhdysvalloissa tapahtuvan opiskelun ja vaihdon keskuksena toimiminen sekä paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen koulutuksen ja viestinnän avulla.

Lisäksi vuonna 2019 aloitetaan toimintakulttuurin ja järjestörakenteen uudistamisen suunnittelu.

Vaikuttavuuden vahvistaminen

 1. Yhteiskuntasuhteiden vahvistaminen
  1. Juhlavuoden ohjelman toteuttaminen tärkeimpien kumppaniorganisaatioiden kanssa, ml. eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmä ja Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö
  2. Yhteistyön lisääminen opiskelijavaihtoa tekevien toimijoiden kanssa
  3. Apurahasäätiön toiminnan kehittäminen ja varojen kasvattaminen
 2. Viestinnän evaluointi ja strategian laatiminen
  1. Viestinnän kohderyhmien päivittäminen vastaamaan strategiaa
  2. Viestien ja viestintävälineiden päivittäminen kohderyhmien mukaisesti
  3. Liiton ja jäsenyhdistysten viestintäkompetenssien kehittäminen

Suomalaisten Yhdysvalloissa tapahtuvan opiskelun ja vaihdon keskuksena toimiminen

 1. Kansainvälisen toiminnan tarpeiden määrittely ja SAM:in roolin terävöittäminen
  1. Haetaan mahdollisesti rahankeräyslupaa
 2. Yhdysvaltoihin suuntautuvien kesätyöohjelmien, apurahojen ja tasokokeiden saatavuuden ja tunnettuuden parantaminen sekä palveluiden kehittäminen

Paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

 1. Yhdistyskentän toimivuuden ja elinvoimaisuuden varmistaminen.
 2. Yhdistystoiminnan tukeminen
 3. Jäsenhankinnan edistäminen

VAIKUTTAVUUDEN VAHVISTAMINEN

SAM on koko 75 –vuotisen historiansa ajan ollut aktiivinen yhteiskunnallinen osallistuja ja toimeenpanija. Se on lähettänyt tuhansia nuoria opiskelemaan Yhdysvaltoihin ja tuonut satoja amerikkalaisia mielipidejohtajia Suomeen. Samalla yhdistys on muun muassa vaikuttanut siihen, että amerikanenglannilla on tänään kouluissa samanarvoinen asema kuin brittienglannilla.

Suomen ja Yhdysvaltojen 100-vuotiset diplomaattisuhteet

SAM on merkittävässä roolissa diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlavuoden toteutuksessa. Se osallistuu muun muassa Suomen Washingtonin-suurlähetystön ja Yhdysvaltain Suomen-lähetystön kanssa suuren valokuvanäyttelyn toteuttamiseen eri puolilla maata ja eduskunnan ystävyysseuran kanssa juhlaseminaarin järjestämiseen ja viestintään. Juhlavuosi tuo Suomeen poikkeuksellisen määrän amerikkalaisia vieraita, joiden isännöintiin SAM osallistuu. SAM myös julkaisee poikkeuksellisen laajan SAM Magazinen kaksoisnumeron, jossa kuvataan suhteiden satavuotista historiaa.

Eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmän puheenjohtajan Elina Lepomäen kanssa suunnitellaan Suomen ja Yhdysvaltojen 100-vuotisten diplomaattisuhteiden juhlistamista yhteisellä seminaarilla.  Puhujaksi tuodaan mm. professori Edward Rhodes George Mason Universitystä luennoimaan Amerikan ja Euroopan kansalaisyhteiskuntien erosta; federalismista ja ihmisen suhteesta itseensä ja valtioon.

Yhteiskuntastrategia

SAM:in hallitus jatkaa vuonna 2018 laaditun sidosryhmästrategian toimeenpanemista. Yhteistyökumppanien kanssa käydään keskustelua siitä, miten yhteistyötä voidaan kehittää ja minkä organisaatioiden kanssa haluttu vaikutus parhaiden saadaan aikaiseksi. Resurssit keskitetään tuloksellisuuden lisäämiseen.

SAM ylläpitää suhteita pariinkymmeneen sen toiminta-aluetta lähellä olevaan toimittajaan ja tarjoaa heille aiheita.

Viestintästrategia

Liiton viestintä evaluoidaan ja selkeytetään niin, että se puhuttelee niin sisäisiä kuin ulkoisia kohderyhmiä sopivilla viesteillä ja viestintävälineillä.

SUOMALAISTEN YHDYSVALLOISSA TAPAHTUVAN OPISKELUN JA VAIHDON KESKUKSENA TOIMIMINEN

Yritykset arvostavat ulkomaankokemusta. Euroopan komission mukaan kansainvälistä kokemusta hankkineet työllistyvät helpommin, saavat parempaa palkkaa ja vastuullisempia työtehtäviä.

SAM on jakanut stipendejä suomalaisille nuorille jo vuodesta 1945.  SAM on sitoutunut edelleen kehittämään vaihto-ohjelmia, että suomalaisilla nuorilla olisi entistä parempi mahdollisuus kilpailla kansainvälisillä areenoilla. Toimintavuonna mahdollisuudet kehittää kansainvälisiä ohjelmia arvioidaan ja niiden rahoituskanavien laajentaminen aloitetaan.

Apurahat ja alumnityö

SAM:in apurahasäätiö hallinnoi toimintavuonna Björn Savén Finnish-American Scholarship -stipendiä sekä American Scandinavian Foundationin ja Thanks to Scandinavian apurahoja. Yhteensä se jakaa noin 90 000 dollaria ja 35 000 euroa.

Vuonna 2017 säätiö sai 70 000 euron avustuksen Jane ja Aatos Erkon Säätiöstä apuraha- ja alumnityön kehittämiseen. Pohjatyö on tehty. Edellytykset alumnityön kehittämiselle vuonna 2019 ovat hyvät ja Liitto edistää alumnitoiminnan jalkauttamista paikalliselle tasolle.  Jatkossa säätiölle haetaan entistä parempaa näkyvyyttä ja asemaa.

Kesätyö Yhdysvalloissa

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuonna 1997 Liiton tehtäväksi antaman kolmannen asteen opiskelijoiden Yhdysvaltain kesätyöohjelman järjestäminen jatkuu. Vuosi 2019 on 22. toimintavuosi.

Summer Work and Travel -projekti toteutetaan yhteistyössä viisumisponsori ASSE International / ASPIRE Worldwiden ja Wisconsinissa toimivan Tommy Bartlett Inc:n ja Noah’s Ark Waterparkin kanssa. Siihen osallistuu 40 suomalaista korkeakouluopiskelijaa.

Vuonna 2018 ohjelmaa laajennettiin uudella kohteella Ocean City Marylandissa. Yhteistyötä syvennetään 2019 toimintavuoden aikana tarjoamalla useampia harjoittelupaikkoja nuorille tähän kohteeseen.

Kieli- ja tasotestit

SAM jatkaa Suomessa ainoana SAT, ACT, GRE ja CISA/CISM –kieli- ja tasotestejä tarjoavana organisaationa. Testeihin osallistuu vuosittain noin 600 henkilöä.

SAT-testiin osallistuvien lukumäärissä on nähtävillä toimintavuonna kasvua, koska kaksi suomalaista korkeakoulua ottaa sen osaksi pääsykoettaan. Samanaikaisesti tiedossamme on, että testit on tarkoitus digitalisoida lähivuosina, jolloin testien hallinnointi siirtyy mahdollisesti SAM:ltä pois.

Kirjoituskilpailu

Vuodesta 1980 lähtien järjestettyä lukiolaisten englanninkielistä, Yhdysvallat-aiheista kirjoituskilpailua jatketaan yhteistyössä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön ja Suomen Englanninopettajat ry:n kanssa. Yrityskumppanina toimii Icelandair.

PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA KEHITTÄMINEN

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liittoon kuuluu 38 itsenäistä paikallisyhdistystä Suomessa ja kaksi Yhdysvalloissa – Michiganissa ja Teksasissa. Liitto kerää jäsenmaksut paikallisyhdistysten puolesta ja tilittää niistä niille 42 prosenttia.

Vuonna 2019 kartoitetaan yhdistyskentän rakennetta ja mietitään keinoja varmistaa toimivuus. Paikallisyhdistysten toiminnan kehittämiseksi hallitus on asettanut työryhmän, joka on aloittanut työnsä hallitusvetoisena vuonna 2018. Työryhmän kokopanoa ja toimeksiantoa laajennetaan ottamalla mukaan edustajia paikallisyhdistyksistä.

TUKIPALVELUT

Liitto tarjoaa paikallisyhdistyksille hallinnollisia palveluita ylläpitämällä lakisääteistä jäsenrekisteriä, tarjoamalla koulutusta, järjestämällä tapamisia, yhteisen verkkosivualustan, uutiskirjeen, tapahtumakalenterin sekä markkinointimateriaalia. Muutoin paikallisyhdistykset toimivat itsenäisesti vastuuhenkilöidensä johdolla  ja vastaavat paikallisista jäsenpalveluista oman toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.

Jäsenrekisteri

Uusi jäsenrekisteri antaa sekä liitolle, että paikallisyhdistyksille paremman mahdollisuuden seurata jäsenkehitystä, sekä kohdentaa viestintää haluamilleen kohderyhmille. Liitto antaa tarvittavaa koulutusta rekisterin parempaan hydyntämiseen paikallisyhdistystoiminnassa.

Speaker -ohjelma

Paikallisyhdistykset järjestävät runsaasti keskustelutilaisuuksia. Aiheet vaihtelevat matkailusta amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Puhujina käytetään eri alojen ammattilaisia. Toimintavuoden aikana liiton käynnistämään uuteen Speaker-ohjelmaan rekrytoidaan lisää vetovoimaisia puhujia.

Alumnitoiminta

Alumnitoiminnnan tarkoitus on tukea paikallistoimintaa ja jäsenhankintaa.

Vuonna 2017 aloitettu alumni toiminta on lähtenyyt hitaasti käyntiin. Tässä vaiheessa kaupunkeja, joissa mahdollisia Alumni-vastaavia on, ovat Helsinki, Espoo, Kuopio, Joensuu, Tampere, Seinäjoki, Jyväskylä ja Vaasa. Tavoitteena on, että kaikissa näissä kaupungeissa alumnit järjestäisivät yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa ainakin yhden tapahtuman paikkakunnan opiskelijoille, jossa he kertoisivat SAM apurahoista, sekä kesätyöohjelmasta.  Alumnitoiminnan kautta SAM-brändi saa näkyvyyttä myös opiskelijoiden keskuudessa. Liitto järjestää myös alumneille yhteisiä tapaamisia, missä he voivat jakaa kokemuksiaa ja verkostua muihin alumnilaisiin.

SAM Ambassador -ohjelma

Hallituksena tehtävänä on nimetä Liitolle lähettiläitä eli Ambassadoreja. Vuonna 2019 on tavoitteena nimetä lähettiläitä, joiden tehtävänä on pitää yllä SAM:n näkyvyyttä ja lisätä tunnetuutta sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Paikallisyhdistykset voivat tehdä hallitukselle esityksiä ambassadoreista.

 

VIESTINTÄVÄLINEET

Monikanavaisia viestintäväyliä liiton ja paikallisyhdistysten välillä kehitetään myös toimintavuonna. Koulutus- ja markkinointimateriaalit ovat jo nyt saatavilla digitaalisesti. Facebook-ryhmää hyödynnetään yhdistysten jäsenten keskinäiseen ja liiton edustajien kanssa käytävään keskusteluun.

 Muuta jäsenkuntaa ja muita sidosryhmiä puhutellaan lukuisilla omilla kanavilla.

SAM Magazine

Liiton missioon keskittyvä jäsenlehti SAM Magazine ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenistön lisäksi se jaetaan eduskuntaan, ministeriöihin sekä useisiin oppilaitoksiin ja kirjastoihin.

Lukijapalaute on jatkunut myönteisenä, vaikka kustannusten hallinta on vaikeutunut ilmoitusmyynnin laskun myötä.  Lehden lähivuosien kehittämistarpeet arvioidaan osana viestintästrategian päivittämistä. Verkossa kaikkien luettavissa oleva näköislehti lisää toisaalta lehden käyttäjäkunnan vähittäistä kasvua ja monipuolistumista.

Uutiskirje

Kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje tavoittaa noin 4 000 tilaajaa. Se toimii ennen muuta uusien jäsenten rekrytointivälineenä. Viimeisen 12 kuukauden aikana uutiskirjeen tilaajamäärä on kasvanut 800 tilaajalla. Vuoden 2019 tavoitteena on saavuttaa 500 uutta tilaajaa.

 

Kotisivut ja sosiaalinen media

Liiton verkkosivuja hyödynnetään lisääntyvästi alustana, jonka kautta jaetaan SAM Magazinen sisältöä. Tavoitteena on verkkosivujen kävijämäärän jatkuva kasvattaminen. Yhteinen tapahtumakalenteri on jo nyt vilkkaassa käytössä, ja tapahtumia jaetaan sosiaalisessa mediassa näyttävästi. Toimintavuoden alussa Liitolla on Facebook-,  Twitter- ja Instagram-tilit.

Messunäkyvyys 

SAM osallistuu Ystävyysseurojen liiton yhteisosastolla Matka 2019 –messuille. Esillä ovat erityisesti nuoriso-ohjelmat ja paikallisyhdistysten jäsenyys. Tapahtuman tavoitteena on 200 uutta uutiskirjeen tilaajaa ja tunnettuuden kasvu. Opiskelijoiden tavoittamiseksi etsitään myös uusia foorumeita.

 

KUMPPANIORGANISAATIOT

Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö sekä Amerikan kirjasto ovat SAM:n tärkeimmät yhteistyökumppanit.  Vuoden aikana tulossa on useita tapahtumia, joihin kutsutaan yhteisiä puhujia tai esiintyjiä. Suurlähetystö on sitoutunut erityisen vahvasti SAM:n nuoriso-ohjelmiin.

Muita strategisia kumppaneita ovat 

 • Amcham Finland
 • Helsingin yliopiston Pohjois- Amerikan tutkimuksen osasto
 • John Morton –keskus
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Suomen ulkoasianministeriön Pohjois-Amerikan yksikkö
 • Yhdysvalloissa sijaitsevat Suomen-suurlähetystöt ja pääkonsulaatit

Kumppaneita käytetään esimerkiksi SAM Magazinen asiantuntijoina tai yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä.

MUUT PALVELUT

Päiväkodit

Jäsenyhdistykset Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä ylläpitävät englanninkielistä leikkikoulua tai päiväkotia. Osa näistä yhdistyksistä harkitsee toiminnan myymistä ja voimavarojen keskittämistä.

ORGANISAATIO

Liittohallitus koostuu 6 – 10 jäsenestä sekä puheenjohtajistosta (3). Se kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa ja pitää lisäksi tarvittaessa sähköpostikokouksia. Liittokokous kokoontuu vuosittain.

Vuonna 2018 SAM:illa on kaksi palkattua työntekijää, toiminnanjohtaja Lena Grenat ja projektipäällikkö Kirsi Rutonen. Yhdistys käyttää tarvittaessa ulkopuolista projektityövoimaa tai palkattomia työharjoittelijoita. Kirjanpidosta ja maksuliikenteestä huolehtii Töölön Laskenta.

SAM:in toimisto sijaitsee vuokratuissa toimitiloissa Helsingin Etelärannassa. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa.

TOIMINNAN RAHOITUS

SAM nauttii valtionapua, jonka määrä vuonna 2018 oli 120 000 euroa. Se on noin puolet yhdistyksen vuosibudjetista.

Toimintavuodelle 2019 valtiolta anotaan 150 000 euron tukisummaa, josta €30 000 käytetään Suomen ja Yhdysvaltain diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlavuoden johdosta poikkeukselliseen panostukseen suomalaisnuorten kansainvälistymisohjelmiin sekä Suomen ja Yhdysvaltain välisten ystävyyssuhteiden juhlistamiseen (mm. eduskunnan juhlaseminaari ja suurlähetystöjen valokuvanäyttely).

Liittohallitus esittää liittokokoukselle (27.10.2018) jäsenmaksujen indeksikorotusta seuraavasti: pääjäsen €39, perheenjäsen €25, opiskelijajäsen €25 ja ulkomailla asuva jäsen €45. Lisäksi esitetään osittaista jäsenmaksua, joka on puolet koko vuoden jäsenmaksusta ja peritään 1.9. jälkeen liittyneitä jäseniltä. Osittaiset jäsenmaksut: pääjäsen €19,50, perheenjäsen €12,50, opiskelijajäsen €12,50 ja ulkomailla asuva jäsen €22,50. Jäsenyhdistyksille tilitettävä prosenttiosuus pysyy entisellään.