Organisaatio ja hallinto

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Organisaatio ja Hallinto

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on Yhdysvaltojen ystävyysjärjestö. Toimintamme tarkoitus on syventää maidemme välisiä suhteita, kulttuurien vaihtoa, edistää nuorten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan tai työharjoitteluun USA:han sekä toimii jäsenyhdistystensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

Suomen 39 paikallisyhdistyksessä on yhteensä n. 6 000 henkilöjäsentä. SAM on poliittisesti sitoutumaton ystävyysjärjestö, joka ei pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin.

Hallinto

Liittohallitus vastaa liiton tulevaisuuden suunnittelusta sekä toiminnan ohjaamisesta. Liittohallituksessa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6-10 jäsentä, jonka kokoonpanon valitsee liittokokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen puheenjohtaja Kristiina Helenius aloitti tehtävässään 11.7.2015.

Liittokokous pidetään vuosittain touko-lokakuussa. Liittokokouksessa jäsenyhdistykset ovat edustettuina jäsenmäärän suhteessa. Liittokokous valitsee toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtajat.

Liittohallituksen kokoonpano 12.8.2017-
Puheenjohtaja: Kristiina Helenius
Varapuheenjohtajat: Juhani Palojärvi (Kokkola) ja Pirve Harakka (Helsinki)

Antti Ahonen, Riihimäki
Jasmin Granholm, Vaasa
Jaana Hintikka, Turku
Kari Martiala, Lappeenranta
Petra Mengelt, Helsinki
Leena Mäkinen, Pori
Ari Okkonen, Oulu
Antti Selkee, Valkeakoski
Pipsa Suominen, Tampere
Veli Vartiala, Kouvola

Liittohallituksen toiminta

Liittohallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen taloudesta, tulevaisuuden suunnittelusta, strategiasta sekä Liiton hallinnosta. Lisäksi hallituksen tulee kehittää, ohjata ja tukea paikallisyhdistysten toimintaa sekä panna toimeen liittokokouksen päätökset.

Muut tehtävät:

  • Henkilöstöstrategia
  • Päättää ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä
  • Johtaa Liiton toimintaa liittokokouksen päätösten mukaisesti
  • Panna toimeen liittokokouksen päätökset ja valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat
  • Nimetä toimikuntia, työryhmiä ja lähettiläitä tarpeen mukaan
  • Käsitellä muita asioita tarpeen mukaan