Apurahat

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Apurahat

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on 75-vuotisen historiansa ajan tukenut suomalaisten opiskelumahdollisuuksia Yhdysvalloissa.

Nykyisin apurahasäätiö hallinnoi omien apurahojensa lisäksi kolmen organisaation Suomesta tulevia apurahahakemuksia; Björn Savén Finnish American Scholarship, American- Scandinavian Foundation (ASF) ja Thanks to Scandinavia (TTS). Vuosittain jaettavien apurahojen yhteissumma on noin 130 000 dollaria.

APURAHAT LUKUVUODELLE 2019-20 / hakuaika on päättynyt 31.1.2019

SAM:n apurahasäätiön stipendit on tarkoitettu SAM:n jäsenille pääsääntöisesti lukuvuoden mittaisiin kauppatieteitten ja tekniikan alan sekä humanististen tieteitten ja kulttuurin jatko-opintoihin ja/tai tutkimustyöhön amerikkalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen. Apuraha tulee käyttää opintoihin kohdistuviin kuluihin eikä sillä voi kattaa esim. perhejäsenen kuluja. Liity jäseneksi tästä.

AIKATAULU:

Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 23.59, jolloin hakemuksen liitteineen tulee olla perillä (linkki apurahahakemukseen alla). Hakemusten käsittely alkaa 1.2.2019. Puutteellisia tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Voit hakea apurahaa, vaikka koulupaikkasi vahvistuisi vasta hakuajan päätyttyä. Jos apuraha myönnetään, tarkastamme luonnollisesti, että olet hyväksytty apurahahakemuksessa listaamaasi amerikkalaiseen yliopistoon.

Apurahojen saajat selviävät huhti-toukokuuhun 2019 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti onko stipendiä myönnetty vai ei.

Kaikki apurahat on tarkoitettu käytettäväksi vuoden kuluessa myöntämispäivästä. Niitä voivat hakea ainoastaan Suomen kansalaiset. Apurahan saajan on itse hoidettava opiskelupaikkaa sekä viisumia koskevat asiat.

Apurahasäätiöllä ei ole mahdollisuutta tukea USA:han suuntautuvien seminaari-, esiintymis- tai konferenssimatkojen kuluja eikä palkatonta työharjoittelua.

APURAHOJEN HAKUKRITEERIT:

Björn Savén Finnish American Scholarship (2019-20; 1 x 35 000 EUR)
IK Investment Partnersin perustajan, ruotsalaisen Björn Savénin nimeä kantava 35 000 euron apuraha on tarkoitettu lahjakkaalle, suomalaiselle 23-30-vuotiaalle talouden, kauppatieteiden tai tekniikan jatko-opiskelijalle tai tutkijalle.  Lisätietoja apurahasta (pdf). 

The American-Scandinavian Foundation Award (2019-20; kokonaissumma noin 60 000 USD, joka jaetaan 4-6 apurahan saajan kesken)
American-Scandinavian Foundationin (ASF) suomalaisille, eri alojen jatko-opiskelijoille ja tutkimustyöhön tarkoitettujen apurahojen lukumäärä ja summat vaihtelevat vuosittain. Lisätietoja apurahasta (pdf). 

Thanks To Scandinavia Scholarship (2019-20; 2 x 20 000 USD)
Thanks To Scandinavia –apurahat on tarkoitettu eri alojen jatko-opintoihin amerikkalaisissa yliopistoissa. Lisätietoja apurahasta (pdf).

SÄHKÖINEN APURAHAHAKEMUS JA OHJE SUOSITUSKIRJEEN KIRJOITTAJALLE:

Alla on linkit sähköiseen apurahahakemukseen sekä suosituskirjeen pohjaan (pdf). Huomaathan, että voit hakea samalla lomakkeella vaikka kaikkia kolmea apurahaa, jos täytät niiden hakukriteerit.

Sähköinen apurahahakemus (ei linkitystä, hakuaika päättynyt)
Suosituskirjeen pohja (pdf)

Suosituskirjeet:
Suosituskirjeiden laatijat toimittavat suosituksensa suoraan SAM apurahasäätiöön 31.1.2019 mennessä, tai SAM Apurahasäätiö, Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki. Hakijan on huolehdittava siitä, että suositukset saapuvat ajoissa. Suosituskirjeen kirjoittajina voi olla esimerkiksi professori, opettaja, työnantaja.

Lisätiedot: Kirsi Rutonen, 040 522 9288 tai  


Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2017-2018

Björn Savén Finnish American Scholarship / 30 00 EUR
Richard Cawén

The American-Scandinavian Foundation / 56 300 USD
Niina Kuittinen
Saija Sieranoja
Juho Turpeinen
Paul Vogel
Oscar Winberg

Thanks To Scandinavia / 40 000 USD
Hanna Nordenswan
Pauliina Patana

Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2016-2017

Björn Savén Finnish American Scholarship / 30 00 EUR
Joel Röntynen

The American-Scandinavian Foundation / 53 200 USD
Lauri Finer
Sanna Karhu
Jesse Lastunen
Kaisa Mäensivu
Silja Pitkänen
Ville Väre

Thanks To Scandinavia / 20 000 USD
Sandra Itäinen

Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2015-2016

Björn Savén Finnish American Scholarship / 30 000 EUR
Mikko Peiponen

The American-Scandinavian Foundation (ASF) / 55 000 USD
Anna Häggman
Anna-Leena Korpijärvi
Mika Nevalainen
Mauri Sumén
Johanna Uusitalo
Niina Vuolajärvi

Thanks to Scandinavia (TTS) / 20 000 USD
Kalle Mattila

Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2014-2015

Björn Savén Finnish American Scholarship
Mika Nieminen

The American-Scandinavian Foundation (ASF)
Maija Karjalainen
Emil Kurvinen
Iida Pöllänen
Paula Saari
Oscar Somersalo

Thanks to Scandinavia (TTS)
Saila Huusko

Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2013-2014

SAYL
Outi Hakola

Björn Savén Finnish American Scholarship
Catarina Ahlvik

American-Scandinavian Foundation
Laura Elomaa
Jonatan Hallvar
Ritva Koistinen

Thanks to Scandinavia Award
Krista Johansson
Jaakko Takkinen

Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2012-2013

SAYL
Sanna Ojanperä
International Development
American University (Washington D.C.)

Björn Savén Finnish American Scholarship
Henri Koponen
Management Science and Engineering
Stanford

American-Scandinavian Foundation
Olli Hirvonen
Jazz Arts
Manhattan School of Music Juha Lauren
Business
MIT

Thanks to Scandinavia Award
Krista Johansson
Jaakko Takkinen

Thanks to Scandinavia Award
Laura Sundblad
Public Policy
Columbia University

Yhteistyössä:

Björn Savén Finnish American Scholarhip
The American Scandinavian Foundation
Thanks to Scandinavia