Apurahahakemuksen täyttöohje

Hakulomake täytetään englannin kielellä, liitteiden tulee olla myös englanniksi. Täytettyn hakulomakkeen lisäksi täydelliseen hakemukseen kuuluvat:
1. study objectives (ohjeistus apurahahakemuksessa)
2. personal statement (ohjeistus apurahahakemuksessa)
3. kaksi englanninkielistä suosituskirjettä
4. todistusjäljennös opintorekisteriotteesta
5. amerikkalaisen korkeakoulun hyväksymiskirje / kutsukirje (jos jo hyväksytty)
6. amerikkalaisen korkeakoulun todistus opiskelijan lukukausimaksuista ja korkeakoulun myöntämästä mahdollisesta rahoituksesta (jos jo hyväksytty)

Liitä mukaan todistusjäljennöksestä englanninkieliset käännökset. Mikäli englanninkielistä todistusjäljennöstä ei ole saatavilla, käännöksen voi tehdä myös itse.

Hakemus vaadittuine liitteineen tulee toimittaa Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton apurahasäätiölle sähköpostitse (if.im1550697264ousma1550697264s@ofn1550697264i1550697264) tai postitse (SAM apurahasäätiö, Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki) 31.1.2018 klo 16 mennessä.

Poikkeuksena vaadittavat kaksi suosituskirjettä, jotka suosittelijat lähettävät suoraan SAM apurahasäätiöön sähköpostitse if.im1550697264ousma1550697264s@ofn1550697264i1550697264 tai postitse (SAM apurahasäätiö, Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki).

Hakuaika päättyy 31.1.2018 klo 16.00, jolloin hakemuksen liitteineen tulee olla perillä. Hakemusten käsittely alkaa 1.2.2018. Puutteellisia tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Suosituskirjeet
Suosituskirjeiden laatijat toimittavat suosituksensa suoraan SAM apurahasäätiöön 31.1.2018 mennessä. Hakijan on huolehdittava siitä, että suositukset saapuvat ajoissa. Suosituskirjeen kirjoittajina voi olla esimerkiksi professori, opettaja, työnantaja.